gvynt: (Default)
[personal profile] gvynt posting in [community profile] movoznavstvo
Вітаю,
хотів прочитати твір Миколи Хвильового "Геть від Москви", але ніде в мережі не можу знайти першоджерело. Чи може хтось якось підказати, де і що саме треба шукати?

Дякую

Date: 2014-08-17 11:14 pm (UTC)
irengloria: (Default)
From: [personal profile] irengloria
Лозунг "Геть від Москви" - це афоризм, який, здається, є творчістю не самого автора, а діаспорних читачів його памфлетів.

Про це згадано у статті І.Кравченка
http://litopys.org.ua/heroes/hero06.htm
Втім, О. Доній дистанціюється від міфу, слушно заявляючи, що, скажімо, гасла «Геть від Москви» у відомих нам творах М. Хвильового немає. І робить принциповий висновок: міфілогізація лише вульгаризує постать і творчість письменника.
На жаль, самої статті Донія щось не знаходжу.

Стилістика памфлетів Хвильового може допускати інтерпретацію в дусі "Геть від Москви". Я досить поверхово знайома з його творчістю, можливо, найяскравіше ідея дистанціювання представлена в памфлеті "Україна чи Малоросія", однак не певна, що саме цей його твір найбільш антиросійський.
http://ukrlit.org/khvyliovyi_mykola/ukraina_chy_malorosiia

Profile

movoznavstvo: (Default)
Мовознавство

January 2017

S M T W T F S
1234 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:10 am
Powered by Dreamwidth Studios